Leveringsvoorwaarden

 

Algemene leveringsvoorwaarden

 

Di-Vers.NL is een initiatief van Di-Vers Quality Fresh Foods BV, in deze algemene voorwaarden wordt met Di-Vers.NL en ook met Di-Vers verwezen naar Di-Vers Quality Fresh Foods BV

 
Algemeen

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Di-Vers.NL heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Di-Vers.NL hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Di-Vers.NL aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Di-Vers.NL worden gemeld. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

De prijs is gegarandeerd 

Di-Vers.NL actualiseert de prijzen op de website dagelijks en garandeert de prijzen zoals aangegeven op de website. Voor de gevolgen van typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, in dit geval zullen we u voor verzending contacteren. Op onze consumentengedeelte zijn onze prijzen inclusief BTW, binnen Di-Vers zakelijk (het inloggedeelte) zijn de prijzen exclusief BTW. Bezorgkosten worden bij afrekenen apart getoond.

 

Bestelhoeveelheid en bijdrage bezorgkosten

Di-Vers hanteert geen minimale bestelhoeveelheid en in principe ook geen maximum. Wel behouden we ons het recht voor om orders van 1of meerdere  producten te annuleren indien onze leveranciers niet kunnen leveren. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u bij een bestelling onder de € 50,- (vijftig euro)  ex btw een bijdrage van € 7,50 (zeven Euro, vijftig) ex btw, bij een hogere bestelhoeveelheid wordt er geen bijdrage voor uw bestelling.


Betaling

Op www.Di-Vers.nl heeft u 2 betaalmogelijkheden: real-time met Ideal (betalen met internetbankieren van uw eigen bank) en online met credit card (Mastercard en Visa).  Di-Vers.NL sluit zich aan bij en werkt volgens de door bankinstellingen verstrekte richtlijnen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, biedt Di-Vers.NL geen andere betaalwijzen.

Indien u een machtiging tot incasso van uw bankrekening heeft ondertekend, kunt u binnen Di-Vers Zakelijk op factuurbasis bestellen.

 

U krijgt altijd bericht 

Alle producten zijn doorgaans direct leverbaar. In overleg met leveranciers probeert Di-Vers.NL niet voorradige producten op onbestelbaar te zetten. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel 1 dag voor bezorging bericht met de vraag of u de bestelling wilt aanhouden. Indien u de bestelling om deze reden wilt annuleren, wordt het bedrag binnen 7 werkdagen teruggestort op uw rekening. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

 

Bezorging

Ons streven is om uw bestelling, die voor 22.00 uur door ons is ontvangen, de volgende dag te bezorgen. Uitgezonderd de bestellingen voor zaterdag 22.00 uur, deze worden op maandag bezorgd. Wij bezorgen alleen van maandag tot en met zaterdag. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn.

 

De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bezorgingen worden eenmaal op het opgegeven adres aangeboden. Indien u bestelling niet kan worden afgeleverd, kunt u uw bestelling afhalen Di-Vers Quality Fresh Foods BV, Strandweg 30, 1976 BS IJmuiden. Di-Vers is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en staat van de producten indien u uw bestelling niet binnen 24 uur afhaalt. Enigerlei klachten of claims hieromtrent zal Di-Vers.NL niet in behandeling nemen.

 

Koopovereenkomst

Het overgrote deel van de producten in het assortiment van Di-Vers.NL betreft verse, beperkt houdbare goederen. Di-Vers.NL stelt alles in het werk om de versheid van producten te garanderen. Mocht u desondanks toch twijfelen aan de kwaliteit en/of versheid van de geleverde producten, dan kunt u dit per e-mail melden. Naar redelijkheid en billijkheid zullen wij uw klacht behandelen en bij twijfel bieden wij u de bestelling nogmaals kosteloos aan.

Gezien de aard van onze producten (vers, beperkte houdbaarheid) is de koper aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven /gebonden. Een annulering na 22.00 uur zullen wij niet honoreren.

 

Afwijkingen in levering

De koper moet bij de door ons verstrekte gegevens, zoals gewicht, verpakkingshoeveelheid en dergelijke, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.

 

Aansprakelijkheid

Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:

a. (kosteloos) opnieuw beschikbaar stellen van de producten

b. terugbetaling van de ontvangen koopsom, ter hoogte van het deel van de bezorging dat niet aan de gewenste kwaliteit voldoet

c. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in andere vorm dan hiervoor bedoeld.

 

Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).

 

Uw privacy is gewaarborgd

Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Di-Vers.NL, zodat wij u kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten via e-mail info@di-vers.nl. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan Di-Vers Quality Fresh Foods BV, Strandweg 30, 1976 BS IJmuiden. Uw gegevens zullen wij niet voor andere doeleinden gebruiken of aan derden verstrekken zonder uw toestemming.

 

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht Di-Vers.NL van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang u via de internetsite van Di-Vers.NL geen wijzigingen in uw gegevens heeft aangebracht, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Di-Vers.NL bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u Di-Vers.NL om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

 

Toepasselijk recht / geschillen

Op de door ons gedane aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/ voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

Aanvragen complete voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van Di-Vers.NL zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij Di-Vers Quality Fresh Foods, Strandweg 30, 1976 BS IJmuiden.  

 

 

Niets van deze site mag door derden zonder schriftelijke toestemming van Di-Vers Quality Fresh Foods BV gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan Di-Vers Quality Fresh Foods BV, Strandweg 30, 1976 BS IJmuiden.  


bezig met laden...