Privacy policy

Privacy en veiligheid

 

Di-Vers.NL is een initiatief van Di-Vers Quality Fresh Foods BV, in deze algemene voorwaarden wordt met Di-Vers.NL en ook met Di-Vers verwezen naar Di-Vers Quality Fresh Foods BV.

 

Privacy statement

Di-Vers.NL kiest als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant. Wij willen voor uw als klant waarde scheppen door het aanbieden van versproducten waarbij de klant hoogwaardige kwaliteit, gemak en bereikbaarheid van luxe producten ervaart.

Integriteit en respect: voorwaarden voor het handelen van Di-Vers.NL

Di-Vers.NL vindt het belangrijk dat de klant haar ervaart en herkent in onder meer:

•Integriteit: handelen overeenkomstig de bedoeling die zij zegt te hebben.

•Respect: zo met klanten omgaan dat zij het respect van de bank ervaren.

Di-Vers.NL is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Di-Vers.NL, zodat wij u kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten via ons contactformulier. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. 

 

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Di-Vers zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Di-Vers.NL jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan Di-Vers Quality Fresh Foods BV, Halkade 62, 1976 DC IJmuiden.

 

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

 

Wijzigingen Privacy Statement

Di-Vers.NL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Veiligheid

Bij het leveren van voedingsmiddelen/versproducten en bij de hiermee gepaard gaande betalingen via Internet zijn de begrippen kwaliteit en vertrouwen de sleutelwoorden. Bij het kopen van verse producten vertrouwd u erop dat de kwaliteit van de producten uitstekend is en dat de levering correct wordt uitgevoerd. Dat verwacht u ook in een wereld waar geen sprake is van rechtstreeks contact, een wereld waarin het plaatsen van bestellingen via Internet gaat. Juist daarom staat bij ons het begrip veiligheid altijd voorop.

 

Communicatie

De communicatie tussen u als klant en Di-Vers.NL verloopt over verschillende schakels. Uiteraard zorgen we ervoor dat onze eigen schakels in de internetketen zo optimaal mogelijk en met de meest geavanceerde technieken zijn beschermd. Daarnaast hanteren we in het betalingsverkeer de door banken erkende en geboden betaalmethoden. Wij werken hierbij volgens de richtlijnen van de aangesloten bankinstellingen. Wij doen op dit punt het maximale en zoeken steeds naar de juiste verhouding tussen bedieningsgemak en beveiliging. Maar we kunnen niet op alle schakels in de veiligheidsketen invloed uitoefenen. U, als gebruiker van Di-Vers.NL, bent ook een schakel in dit geheel.

 

Kwaliteit van producten

Bij het selecteren van leveranciers en in het verpakken en verzenden van uw bestelling wordt altijd als uitgangspunt kwaliteit van producten en veiligheid voor de afnemer genomen. Onze leveranciers en bezorgers worden hierop gescreend.


bezig met laden...